Výuka Ma, Fy, Che, Čj

11. srpna 2018 v 17:52 | admin.


Soukromá výuka Ma, Fy, Che, Čj, cena, termíny.
Dobrý den,
nabízím soukromou výuku a doučování pro jednotlivce nebo i dvojice žáků a studentů : Ma, Čj, Che a Fy (ZŠ, SŠ, část. i VŠ úroveň). Připravuji i k přijímacím zkouškám na SŠ i VŠ, k maturitě a k reparátu, veškeré existující materiály mám vlastní.. Vyučuji i dopoledne, o víkendech a prázdninách. Možnost výuky u Vás nebo u nás doma, nebo i jinde.

Pokud bychom se učili u nás doma, pak Praha 7, Holešovice, poblíž tramvajové zastávky Maniny (tramvaje č. 1, 6, 14, 25 - jedou od metra Palmovka, Vltavská nebo Nádraží Holešovice) nebo tram. č. 12 - zastávka U Průhonu.)

Pokud budu na výuku k Vám dojíždět, je nutné počítat s dobou strávenou cestou k Vám a zpět (2 x 15 až 2 x 70 minut)
Pokud za žáky dojíždím (Praha), pak jedna lekce obyčejně probíhá jednou týdně, trvá 3 školní hodiny a stojí 1800.- Kč za jednoho nebo dva žáky.
Cena u nás doma v Holešovicích je 1000.- - 1500.-/2 - 3 školní hodiny, opět za jednoho nebo dva žáky.
Pokud dojíždím mimo Prahu, cena dohodou.
Možnost výuky u nás doma (nejefektivnější forma, žádné rozptylování).
S dvěma dětmi (9, 20) obýváme dva malé samostatné sousedící propojené byty,
v jednom z nich vyučuji, při výuce tam mimo žáka a mne nikdy nikdo jiný není (dopoledne bývá zcela výjimečně doma pouze starší syn, nemá-li přednášky ani semináře na VŠ).
Žáci mají k dispozici pouze pro sebe vlastní soc. zař., wifi 150 Mb/s, 2 PC, přídatný monitor, rozsáhlou knihovnu (
učebnice, veškeré pomůcky, testy - k přijímacím zkouškám na SŠ, VŠ, veškeré existující testy ke státní maturitě z Ma, Fy, Che, Čj, záznamy o četbě,...)
Zdůrazňuji, že učím v neprůchozí pouze k výuce určené místnosti (21 m2).
PC na výukovém stole.
Byt je v 1. patře poblíž tram. zast. Maniny, Praha 7. Parkování příp. poradím.
Nicméně za žáky i dojíždím, a to kamkoliv.
Vyučuji také pomocí sítě facebook a e-mailu, kontakty níže.
Aktuální volné termíny zašlu obratem na vyžádání.
Nemám mobilní internet.


Výuka možná i ve Vrchlabí, 956 metrů od lyžařského areálu Bubákov - Herlíkovice, spojení lyžování a výuky se mimořádně osvědčuje, pro žáka příp. i rodiče zajistím : dopravu, ubytování, stravu a výuku. Mám k dispozici byt 3 + 1..


RNDr. Martin Malík, nar. 1965
e-mail : 1martinmalik@seznam.cz
mobil : 604 805 914
www.doucovani.COM
doučování matematiky, fyziky, chemie a českého jazyka od r. 1980
Poradenství - výběr základní a střední školy
https://www.facebook.com/1martin.malik
Ubytování a doučování i u Vrchlabí - areál Herlíkovice

 

Výuka Ma, Fy, Che, Čj

14. prosince 2017 v 21:34

Soukromá výuka Ma, Fy, Che, Čj, cena, termíny.

Dobrý den,
nabízím soukromou výuku a doučování pro jednotlivce nebo i dvojice žáků a studentů : Ma, Čj, Che a Fy (ZŠ, SŠ, část. i VŠ úroveň). Připravuji i k přijímacím zkouškám na SŠ i VŠ, k maturitě a k reparátu, veškeré existující materiály mám vlastní.. Vyučuji i dopoledne, o víkendech a prázdninách. Možnost výuky u Vás nebo u nás doma, nebo i jinde.

Pokud bychom se učili u nás doma, pak Praha 7, Holešovice, poblíž tramvajové zastávky Maniny (tramvaje č. 1, 6, 14, 25 - jedou od metra Palmovka, Vltavská nebo Nádraží Holešovice) nebo tram. č. 12 - zastávka U Průhonu.)

Pokud budu na výuku k Vám dojíždět, je nutné počítat s dobou strávenou cestou k Vám a zpět (2 x 15 až 2 x 70 minut)
Pokud za žáky dojíždím (Praha), pak jedna lekce obyčejně probíhá jednou týdně, trvá 3 školní hodiny a stojí 1800.- Kč za jednoho nebo dva žáky.
Cena u nás doma v Holešovicích je 500.- Kč /školní hodinu, opět za jednoho nebo dva žáky.
Pokud dojíždím mimo Prahu, cena dohodou.
Výuka u nás doma je mimořádně efektivní, žádné rozptylování, 2 PC + TV jako monitor, WIFI (100 Mb/s), knihovna - učebnice, veškeré pomůcky, testy - k přijímacím zkouškám na SŠ, VŠ, veškeré existující testy ke státní maturitě z Ma, Fy, Che, Čj, záznamy o četbě,...Žáci mají samozřejmě k dispozici pouze pro sebe soc. zařízení. Tedy celý byt.
Nicméně za žáky i dojíždím, a to kamkoliv.
Aktuální volné termíny zašlu obratem na vyžádání.
Nemám mobilní internet.


Výuka možná i ve Vrchlabí, 956 metrů od lyžařského areálu Bubákov - Herlíkovice, spojení lyžování a výuky se mimořádně osvědčuje, pro žáka příp. i rodiče zajistím : dopravu, ubytování, stravu a výuku. Mám k dispozici byt 3 + 1..


RNDr. Martin Malík, nar. 1965
e-mail : 1martinmalik@seznam.cz

www.doucovani.COM
doučování matematiky, fyziky, chemie a českého jazyka od r. 1980
Poradenství - výběr základní a střední školy
https://www.facebook.com/1martin.malik
Ubytování a doučování i u Vrchlabí - areál Herlíkovice

Výuka Ma, Fy, Che, Čj

13. září 2017 v 12:05
Dobrý den,
nabízím soukromou výuku pro jednotlivce nebo i dvojice žáků a studentů : Ma, Čj, Che a Fy (ZŠ, SŠ, část. i VŠ úroveň). Připravuji i k přijímacím zkouškám na SŠ i VŠ a k maturitě, veškeré existující materiály mám vlastní. Vyučuji i dopoledne a o víkendech a prázdninách. Možnost výuky u Vás nebo u nás doma (Praha 7, Holešovice, poblíž tram. zast. Maniny, o prázdninách i ve Vrchlabí, Horská ulice u motorestu Kalan)
e-mail : 1martinmalik@seznam.cz
Pěkný den, MM
--
RNDr. Martin Malík, nar. 1965

www.doucovani.com
doučování matematiky, fyziky, chemie a českého jazyka od r. 1980
Poradenství - výběr základní a střední školy
https://www.facebook.com/1martin.malik
Ubytování u Vrchlabí - areál Herlíkovice
 Doučování Ma, Fy, Che, Čj, i mimo Prahu

8. prosince 2016 v 19:27

Doučování Ma, Fy, Che, Čj

D O U Č O V Á N Í
(od r. 1980)
Matematika Fyzika
Český jazyk Chemie
RNDr. Martin Malík (nar. 1965) soukromě vyučuje po celý den : Čj, Ma, Fy, Che.
Rozsah : ZŠ, SŠ, částečně VŠ látka (nutno upřesnit Vaše požadavky)
Kompletní příprava ke zkoušce z matematiky na VŠE
Pomoc při tvorbě referátů, záznamů o četbě, seminárních prací a slohových prací.
Přijímací zkoušky na SŠ, VŠ, státní i školní maturitní zkoušky, postupové i přestupové zkoušky.
Vlastní výukové materiály.
Dochází (Praha a okolí). Možnost výuky na Praze 7, k dispozici PC, WIFI, knihovna, tiskárna.
Termíny doučování po dohodě i dopoledne a o víkendech a prázdninách.
Výuka jednotlivců, sourozenců i malých skupin ( max. 3 žáci) .
Poradenství při výběru střední školy.
Další informace na WWW.DOUCOVANI.COM a na facebooku.
kontakt :
mobil : 604 805 914
e-mail : 1martinmalik@seznam.cz
Od r. 2015 možnost výuky a doučování ve Vrchlabí, poblíž lyžařského areálu Herlíkovice - Bubákov, zajistím i dopravu z Prahy a zpět a ubytování ve Vrchlabí. Tedy - doučování + lyžování, snowboarding povolen.

Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia 2017

4. listopadu 2016 v 12:51

Právě se nacházíte: Home » Jednotná přijímací zkouška 2017

Jednotná přijímací zkouška 2017

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.
Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo zde).

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
o Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.
Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016, které naleznete v záložce Ověřování přijímacího řízení 2015 a 2016.

• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
Ke stažení:

Doučování Ma, Fy, Che, Čj, i mimo Prahu

10. října 2016 v 9:56Dobrý den,

nabízím soukromou výuku a doučování matematiky, fyziky, chemie a českého jazyka. Zpracuji i záznamy o četbě. Připravuji i na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ a k maturitě, materiály mám vlastní. Výuka může probíhat u Vás doma, u nás v Praze - Holešovicích, ve Vrchlabí 956 metrů od lyžařského areálu Bubákov - Herlíkovice (v zimě i v létě možno spojit s Vaším ubytováním, zajistím i dopravu z Prahy a zpět) a nebo i jinde. Pokud budu dojíždět, moje podmínky : jedno doučování trvá 2-3 školní hodiny a stojí 500. - 1500.- Kč. + náklady na dopravu (při dojíždění mimo Prahu). Za tuto cenu mohu doučovat i dva různě staré žáky současně.

E-mail : 1martinmalik@seznam.cz

www.facebook.com/1martin.malik

mobil : 604 805 914 Více na mém webu : www.doucovani.COM

RNDr. Martin Malík, nar. 1965


--
RNDr. Martin Malík, www.doucovani.COM
doučování Ma, Fy, Che, Čj. Poradenství - výběr základní a střední školy
https://www.facebook.com/1martin.malik
Ubytování u Vrchlabí - areál Herlíkovice
www.doucovani.com
prodej dětského komiksu Čtyřlístek - www.aukromalik.blog.cz
mobil : 604 805 914

prodej bytu 2+1 v Holešovicích v OV
www.pristavni40.blog.czSněmovna přehlasovala prezidentovo veto

25. května 2016 v 15:22

Novela předpokládá zavedení povinné maturity z matematiky za pět let. Měly by se také od příštího roku sjednotit přijímací zkoušky na střední školy. Norma dále zakotvuje nárok na umístění v mateřských školách postupně pro čtyřleté, tříleté a dvouleté děti. Ty nejmladší by ho měly mít od roku 2020. Poslední ročník předškolního vzdělávání má být od září 2017 povinný.

S


Kam dál